Cushman scooters

Via: motorcyclistcafe.com

More info: wikipedia - Cushman